søndag 30. juni 2013

80. Gud elsker gamleGud elsker gamle, unge, hver men’skesjel på jord.
Gud elsker gamle, unge – så sier Herrens ord.
Enn møter han angrende sønnen som bøyet mot hjemmet går.
Enn møter han bevende bønnen fra den som er syk og sår.

Gud elsker oss svake, arme, hans vesen er kjærlighet.
Han vil seg gjerne forbarme, gi søkende hjerter fred.
Misgjerninger vil han tilgive og kaste i glemselens hav.
Vil syndens treller frigive, sin Sønn han til sonoffer gav.

Gud elsker og har opprettet for alle en nådestol,
Der syndene helt blir utslettet, å, rop det fra pol til pol.
Gud elsker, hint kors jo det melder, som reistes på Golgata.
Det blodige tre oss forteller om nåde. Halleluja!

79. Man sier jeg drømmerMan sier jeg drømmer, men nei det er Jesus
Som løser fra trelldom fra synd og fra nød.
Han er nu min Frelser, min brudgom og Herre,
De\r han som har fridd meg fra skyld og fra død.

KOR: Hvis det er drøm, så la meg drømme,
  Ett dog jeg vet: min synd den er vekk.
  Se, det er dag, se sollyset strømme,
  Så la meg drømme, hvis det er drøm.

Mitt herlige hjem er skjønt som en morgen,
Og Jesus min Frelser, nu venter meg der.
Nei, jeg ei drømmer, jeg ser at det dages.
Hans kjærlige smil snart for evig jeg ser.

Til strid vil jeg gå, for Jesus min Herre,
Fortelle til alle hvor kjærlig han er,
I tale og sang om hans frelsende nåde,
I liv og i død han meg alltid er nær.

78. Jeg har hørt om et landJeg har hørt om et land, på en fjern stille strand,
I min Bibel dets skjønhet jeg ser.
Bekymring og strid skal ei følge meg dit,
Ei høst eller elde er mer.

KOR: I det herlige land, på den himmelske strand,
  Der skarene samles i fred.
  På gullgater gå, på harpene slå,
  Og solen skal aldri gå ned.

For en mild, sakte bris, der til skaperens pris
Vugger evige grønnkledde trær.
Der en harpe vi får, mens i undren vi står
Ei høst eller elde er mer.

Der et hjem er beredt, mere skjønt enn vi sett,
Der er boliger fulle av fred.
Våren alltid er ny, fugler jubler i sky.
Ei høst eller elde er mer.

77. Jag är främling    Jag är främling, jeg är en pilgrim,
:/Blott en afton bor jag här:/
Gør mig ej hinder, ty jag vill følja,
Dit floden ilar – med rastløs bølja.

- Se jorden har ej, den jo jag søker.
:/Nej, jag längtar till Guds stad:/
Där gråter ingen, dä sluta nøden,
Där bor ej synden, dit når ej døden.
Blott en afton, blott en afton är jag her.

  Hulde Herde, blott ett jag beder:
:/Følg och led mig alltid du.:/
Så att jag ilar, städs dig till møte,
Till dess jag vilar uti ditt skøte.

(M.S.B. Dana og Betty Ehrenborg.)

fredag 14. juni 2013

76. Herlega morgen.76. Herlega morgen.


1. Herlega morgen som randast i tiden, Eviga vår.
Salig i hemmet hos Gud efter striden, vila jag får.
Himmelens harpor så nøga er stämta,
Jesus snart sina i skyorna henta.
Änglar, serafar rundt tronen oss ventar,
Och det skall bli himmel for mig.

2. Då skall jag lemna den sorgtyngda jorden, gråta ei mer.
Plass er beredt vid det deckade borden, Jesus jag ser.
Då skall jag betre enn her kunna sjunga,
Ären till honom som løste min tunga.
Då skall jag evig på livsfloden junga.
Och det skall bli himmel for mig.

3. Då på krystallhavets gyllande strender, salig jag går.
Trycka med gledja de sårade hender, år efter år.
Då skall ei songen om Lammet upphøra,
Alla de gyllande strengorna røra.
Då skall for evigt ei jordlivet støra.
Och det skall bli himmel for mig.

4. Sorgen forsvinner, fullkommeleg gledja, äger jag der.
Säden som såddes med tåror hernede, bergat då er.
Skarorna samlas från vester och øster,
Då skal jag høra de himmelska røster.
Och hur den tanke i striden mig trøster.
Och, det skall bli himmel for mig.

- Det skal bli himmel for meg engang,
Når jeg får høre englenes sang.
Skue min Frelser, fri fra all trang.
Ja, det skal bli himmel for meg engang.